Novela zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie od 1.4.2023

Ing. Milan Luciak

Video bude mať charakter prezentácie novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bude formou prezentácie a vysvetlenia zákona č. 69/2023 (novela EIA). Video informuje o novelizačných bodoch v EIA vo vzťahu k povoľujúcim konaniam.

Ing. Milan Luciak

Zverejnené 25.4.2023

Dĺžka videa: 00:51:38

Garancia

Video bude mať charakter prezentácie novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bude formou prezentácie a vysvetlenia zákona č. 69/2023 (novela EIA). Video informuje o novelizačných bodoch v EIA vo vzťahu k povoľujúcim konaniam.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Milan Luciak

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhlášky o odbornej spôsobilosti. Má dlhoročné skúsenosti s prednáškovou a publikačnou činnosťou.